Leinarühm Pauluse koguduses

Inimeseksolemise juurde praeguse maailmas kuulub paratamatult lähedaste surm ja sellega kaasnev lein. Tihtipeale kogeb leinaja väga tugevaid tundeid: kurbust, mahajäetust, hirmu ja ka süüd. Tekivad küsimused, millele on raske leida rahuldavaid vastuseid. Alati pole leinaja läheduses neid, kellega tahaks või julgeks tekkinud tundeid ja küsimusi jagada. Ometigi tuleks leinast rääkida, kuna see aitab uut olukorda mõtestada, tundeid sõnastada – ning annab jõudu oma eluga jätkata.

Tartu Pauluse koguduses alustab leinarühm, kus käsitletakse kõiki eelnimetatud teemasid. Soomes väljatöötatud programmi alusel toimub seitse kohtumist, mille käigus jagatakse oma leinakogemusi ning õpitakse elama muutunud tegelikkuses. Leinarühma õhkkonda iseloomustab usalduslikkus ja üksteise tunnete austamine. Senised kokkupuuted leinajatega näitavad, et leinarühm võib saada oluliseks toetuspunktiks oma kaotusvalu mõtestamisel ja sellega leppimisel.

Pauluse koguduse leinarühm alustab teisipäeval 2. novembril kell 18.00 kiriku krüptisaalis (Riia 27). Oodatud on kõik, kes tunnevad, et nende lein vajab jagamist. Kuulumine kogudusse pole vajalik. Rühma juhendavad Nelli Vassila ja Tiiu Saupõld. Osalemiseks palume kindlasti eelnevalt registreeruda tel 58519 514 (Nelli) või e-postil nelli.vassila@gmail.com. Rühmas osalemine on tasuta.