Tartu Pauluse kiriku
oreli tutvustusprogramm


Interaktiivse oreli tutvustus-programmi „Organo pleno“ pidulik avamine oli 12. mail 2016.

Tartu Pauluse kirikus asub Lõuna-Eesti suurim 3650 vilega, mis on jaotatud 56-registrisse 2015. aastal valminud Pascheni orel. Oreliga saab põhjalikult tutvuda maailmas unikaalse interaktiivse oreli tutvustusporgammi abil, milles osalejad näevad ja kuulevad millised viled ning registid on pillide kunigas peidus. Programmi lõpus saavad osalejad ammutatud teadmisi proovile panna orelitestis, kus tuleb ära arvata, millisest vilest parasjagu hääl tuleb.

Täielik tutvustusprogramm Organo pleno koos testiga kestab 70 minutit. Lühivariant 20 minutit. Lisaks on võimalik vaadata 30 minutit kestvat filmi „Eesti orelid“, kus Rain Simmul külastab erinevate Eesti orelimeistrite ehitatud oreleid.

Programm kujutab endast arvuti teel orelit juhtivat videot, kus Tartu Pauluse kiriku orelikomisjoni liikmed tutvustavad oreli ülesehitust, registreid, vilesid jm.Programmis mängitavad helinäidiseid kõlavad kuulajatele reaalajas otse orelist, võimaldades mõista selle suurejoonelise pilli võimsust ja repertuaari laiaulatuslikkust.

Programmi läbinu saab ülevaate kõikidest oreli registritest ja viledest, erinevatest viletüüpidest ja oreli tööpõhimõtetest. Oreliprogramm on heaks abimeheks muusika õpetajatele ja koolidele, aga huvitav vaadata-kuulata ka lihtsalt muusika- või orelihuvilisele. Programmi hind on kokkuleppeline.

Gruppidel palume etteregistreerida tel 7451145 või e-posti aadressil tartupauluse@eelk.ee