Työmuodot


 
Tarton Paavalin seurakunnan työnmuotoja ovat lasten-, nuoriso- ja sosiaalityö sekä raamattupiirit. Kirkossa toimii myös kirkkokuoroja.
Kirkon yhteydessä on lastentarha, sosiaalikeittiö, kirjakauppa ja kolumbaario.
 
 

Pyhäkouluryhmien kokoontumisajat:


 
1,5–3-vuotiaat
  lauantaisin klo 10.00 Killu Teras
3–4-vuotiaat
  lauantaisin klo 11.00   Killu Teras
5–6-vuotiaat
  lauantaisin klo 11.00 Aino-Liisa Petolai
1.–2. luokka
  lauantaisin klo 11.00   Riina Org ja Jane Simko
3.–4. luokka
  lauantaisin klo 11.00 Anu Seppa ja Auli Marta Humal
5.–8. luokka
  lauantaisin klo 11.00 Katrin Luhamets
 
Lapsikuoro
  lauantaisin klo 12.00 Anna Humal
 
Kouluikäisten taidepiiri
  lauantaisin klo 12.30 Liive Koppel

Nuorisotyö 

Nuorisotyön johtaja Kristjan Luhamets – seurakunnan kappalainen

kristjan.luhamets (@) eelk.ee Puh. 53996180

Kuorot


 
Kamarikuoron harjoitukset tiistaisin klo 18.15
Kuoronjohtaja Anna Humal, anna (@) humal.ee
 
Naiskuoron harjoitukset keskiviikkoisin klo 18.30
Kuoronjohtaja Tiina Luhamets, Tiina.Luhamets (@) mail.ee
 
Lapsikuoron harjoitukset klo 12.00
Kuoronjohtaja Anna Humal, anna (@) humal.ee

Raamattu-, rukous- ja keskustelupiirit


Raamattupiiri – mikä se on?
 
Jokainen on kai kuullut raamattupiireistä: siitä, että ne toimivat seurakunnassamme, siitä, mistä piireissä keskustellaan, ja siitä, että uudet jäsenet ovat tervetulleita. Ne, jotka ovat osallistuneet piirien toimintaan, tietävät mitä niissä tehdään. Uusilla mukaan haluavilla saattaa olla paljonkin kysymyksiä. Pari sanaa siis raamattupiireistä.
 
Raamattupiirin tarkoituksena on tutkia Raamattua pienessä ryhmässä. Omatoimisesti Raamattua lukiessa tulee usein eteen kohtia, joita on vaikea ymmärtää. Jollei ole ketään, jonka kanssa pohtia luettua, kysymykset jäävät vastauksetta, ja kiinnostus lukemiseen saattaa näin lopahtaa. Mielessä on myös pikku pelko, että kaikki muut ihmiset ymmärtävät ilmeisesti kaiken, ja kukapa haluaisi näyttää tyhmältä. Sellaiseen tilanteeseen päätyneen ihmisen onkin oikea aika löytää samoja kysymyksiä tutkiva piiri ja ryhtyä osallistumaan siihen ahkerasti. Vaikka alussa onkin vähän kiusallista, koska muut tuntuvat huomattavasti viisaammilta, tunne katoaa pian ystävällisessä ilmapiirissä. Sitä paitsi nopeasti selviää, ettei kukaan tiedä kaikkea! Ja aluksi voi vain kuunnella muita. Mutta yhdessä keskustellessa monet asiat selviävät tai alkavat näkyä kokonaan toisessa valossa. Pian käy siis ilmi, ettei Raamattu ole elämää vieroksuva tai vaikea kirja. Pikemminkin päinvastoin – se on elämän perusta. Ja Raamatun kirjoitukset ovat tänä päivänä aivan yhtä ajankohtaisia kuin vuosisatoja sitten. Tämän päivän äärimmäisen nopeasti muuttuvassa maailmassa on turvallista tietää, että jollain on sittenkin pysyvä arvo!
 
Asialla on vielä toinenkin hyvä puoli. Sunnuntaina kirkkoon mennessä on nyt joku, ketä tervehtiä ja kenen kanssa jumalanpalveluksen jälkeen vaihtaa pari sanaa. Raamattupiiristä jäävät monet kasvot ja nimet mieleen. Enää ei ole sellaista tunnetta, että jumalanpalvelusta voi yhtä hyvin kuunnella kotona radiostakin. Käy selväksi, että siinä tapauksessa osallisuuden ilo jää pienemmäksi.
 
On vielä muitakin syitä liittyä seuraan, mutta jokaisen on keksittävä ne itse. Joka tapauksessa olet tervetullut tutkimaan Raamattua yhdessä meidän kanssamme!

Tarton Paavalin kirkon lastentarha


 
Tarton Paavalin lastentarha sijaitsee kirkon sivurakennuksen kolmannessa kerroksessa, jonne pääsee sekä portaita että hissillä. Isot, väljät ja valoisat tilat on tehty varta vasten lapsille. On kolme ryhmää eri-ikäisille lapsille: ryhmä JOONAS (2. ikävuoteen asti), ryhmä MIIKA (2–3-vuotiaille) ja ryhmä LUUKAS (3–7-vuotiaille).
 
Ulkoleikkejä varten lastentarhalla on aidalla ympäröity leikkikenttä kirkon takana, kaukana ajoväylästä.
 
Tarharyhmien työssä pidetään tärkeänä:
 
* kehittää kristillistä maailmankatsomusta;
* opettaa ja kasvattaa lapsia esimerkin kautta;
* ruokailla terveellisesti;
* ylläpitää säännöllistä päivä- ja viikko-ohjelmaa;
* kehittää lasten mielikuvitusta ja kaikkia aisteja (aamupiiri, tarinatunnit ym.);
* kehittää älyllisten kykyjen lisäksi myös lasten hengellisiä taipumuksia ja sosiaalisia taitoja (taiteellisen ja musiikillisen toiminnan, käsityön ja liikunnan avulla);
* valmistaa lapsia kaikilla tavoin koulua varten.
 
Lisätietoja lastentarhan kotisivulta. 

Sosiaalikeittiö


Kirkossamme toimii välttämättömän sosiaaliavun jakelupiste, missä annetaan ruoka- ja vaateapua vähävaraisille tarttolaisille. Sosiaaliapua annetaan yhteisymmärryksessä Tarton kaupungin sosiaaliviraston kanssa. Ruokajakelu on järjestetty maanantaista lauantaihin sosiaaliviraston antamien todistuksien pohjalta. Ilman todistusta on mahdollista antaa ruokaa enintään seitsemänä päivänä kuukaudessa. Kirkon keittiössä valmistetun keiton lisäksi on tarjolla leipää ja makeaa teetä. Lauantaisin asiakkaat saavat keiton lisäksi mukaan kuivamuonapaketin sunnuntaiksi, samoin kuin juhlapyhiä edeltävinä päivinä. Ruokasalissa on 16–20 paikkaa. Vuoden aikana käy päivittäin syömässä keskimäärin 65 ihmistä.
 
Samoin jaetaan vaateapua sitä tarvitseville. Vaatteiden jako tapahtuu myöskin sosiaaliviraston antamien todistuksien ja vaateluettelon mukaisesti. Tarjolla on neljä tai viisi erilaista vaihtoehtoa.
 
Toivomme, että kaikki apua tarvitsevat ymmärtäisivät, että heitä ajatellaan ja heistä huolehditaan. Ruokasalin seinällä on isä meidän -rukouksen teksti, kehotamme aloittamaan ruokailun rukouksella. Pyhien aikana pöydillä palavat kynttilät.
 
Tiistaisin on keskipäivällä hartaustilaisuus, jonka jälkeen halukkaat voivat keskustella sielunhoitajan kanssa. Olemme jakaneet tukea ja hengellistä apua, auttaneet avuntarvitsijoita lääkäriin, rohkaisseet hakemaan työtä, kehottaneet olemaan korrekteja ja kohteliaita, toisinaan myös raittiita, vaatineet alkeellisten hygieniavaatimusten noudattamista, hoitaneet vilustumisia ja haavoja, jakaneet ilman reseptiä saatavia lääkkeitä.

Iäkkäiden syntymäpäiväpöytä


Seurakunta lähettää onnittelukortin pyöreitä juhlapäiviä täyttäville, yli 50-vuotiaille seurakuntalaisille.
 
Yli 75-vuotiaat saavat kutsun myös syntymäpäiväpöytään. Seurakuntalaiset valmistavat hyvää haukattavaa pöytään. Iäkkäiden syntymäpäiväpöytä järjestetään joka kuukauden viimeisenä lauantaina. Nämä yhdessäolotilaisuudet ovat käyneet syntymäpäiväsankareille hyvin rakkaiksi. Niissä heillä on mahdollisuus keskustella sielunpaimenen kanssa, laulaa yhdessä sekä palauttaa ikätovereiden kanssa mieleen yhteisiä muistoja. Heitä yhdistää heidän seurakuntansa ja uskonkokemuksensa, jotka ovat auttaneet kestämään vaikeita aikoja.

Kolumbaario

 
Kolumbaario on antiikin ajoista lähtien tunnettu hautauspaikka. Nimitys kolumbaario (columbarium) tarkoittaa kyyhkyslakkaa, columba on latinaksi kyyhkynen. Rooman imperiumin aikoina uurrettiin kolumbaarion lokerot luolien seiniin. Tuhkauurnia oli erimuotoisia, niistä saattoi päätellä vainajan säädyn, mutta muuten poismenneet olivat yhdenvertaisia – uurnalokerot olivat samankokoisia.
 
Tarton Paavalin kolumbaario avattiin 23 p:nä syyskuuta 2012. Siinä on 250 uurnalokeroa, jokaiseen lokeroon mahtuu 5–7 uurnaa. Yleensä ne on perhelokeroita. Uurnaholvi vuokrataan sopimuksen perusteella kerrallaan enintään 20 vuodeksi.
 
Kolumbaariossa on myös tuhkan sirottelualue niille, jotka eivät haluaa omaa lokeroa. Tuhkan sirottelualueelle haudattaessa kolumbaarion seinälle kiinnitetään vainajan nimilaatta, johon on merkitty hänen syntymä- ja kuolinaikansa.
 
Kolumbaarioon otetaan ainoastaan kristittyjen ja kirkollisesti haudattujen ihmisten uurnia katsomatta heidän uskontunnustustaan.
 
Hinnasto 2020:
 
Hautaan siunaaminen kirkossa – pappi, urkuri, kirkonpalvelija, kynttilät, virsilehtiset (40 kpl) 140 euroa.
 
Uurnalokeron vuokra: ensimmäinen vuosi 50 euroa, seuraavina vuosina 40 euroa.
 
Uurnalokeron tilapäinen vuokra: ensimmäinen kuukausi 6 euroa, seuraavat kuukaudet 4 euroa.
 
Jokaisen uuden uurnan sijoittaminen uurnalokeroon ja uuden nimen lisääminen nimilaattaan 30 euroa.
 
Tuhkan sirottelu tuhkan sirottelualueelle 45 euroa.
 
Nimilaatta 20 euroa.
 
Ennakkomaksun voi suorittaa korkeintaan 20 vuodelta. Sopimus solmitaan siksi ajaksi, jolta on suoritettu ennakkomaksu.
 
Vuokra-aika tulee voimaan ensimmäisen uurnan sijoittamisesta uurnalokeroon tai sen valitsemisesta.
 
Sopimuksen irtisanominen voidaan sopia seuraavilla ehdoilla:
 
Uurna (uurnat) palautetaan kirjallisen anomuksen perusteella sopimuksen tehneelle henkilölle tai hänen lailliselle perijälleen uuteen lokeroon sijoittamista tai hautaamista varten.
 
Uurnalokeron edellisten vuosien ja kuluvan vuoden vuokran pitää olla maksettu, lokerovuokran ennakkomaksua ei palauteta.
 
Sopimus lakkaa, jos sopimuksenmukainen haltija ei ole kahden vuoden aikana maksanut uurnalokeron vuokraa. Uurnalokeroa säilytetään vielä kahden vuoden ajan sopimuksen lakkaamisen jälkeen. Sen jälkeen uurnassa oleva tuhka sirotellaan tuhkan sirottelualueelle ja uurna hävitetään arvokkaalla tavalla.
 
Palveluhinnasto tarkistetaan kerran vuodessa. Sopimuksen tehneille hinta ei muutu.