Hallitus ja hallintoneuvosto


Tarton Paavalin kirkon säätiön hallituksen jäseni on Pirjo Roots.
 
Hallintoneuvoston jäseniä ovat:
Urmas Klaas – Tarton kaupunginjohtaja, neuvoston puheenjohtaja
Margus Hanson – kansanedustaja
Joel Luhamets – Tarton piispa, Tarton Paavalin seurakunnan kirkkoherra
Tiit Pädam – Tukholman virolaisen seurakunnan kirkkoherra, teologian tohtori
Anneli Randla – dekaani, Viron taideakatemian kulttuuriperintösuojelu- ja restaurointiosaston tohtoriohjelman johtaja
Monika Kuntsel – kulttuuriministeriön omaisuudenhallinnan neuvonantaja