Projekti ”Paavalin kirkon attraktiivisuuden lisääminen matkailukohteena”


Viron elinkeinoelämän kehittämissäätiön (EAS) projekti 2010–2015
 
Vuonna 2010 Tarton Paavalin kirkon säätiö esitti EAS:n kehitysalueiden kilpailukyvyn parantamista koskevaan toimenpidekokonaisuuteen hankkeensa ”Paavalin kirkon attraktiivisuuden lisääminen turistikohteena”, joka sai vuonna 2012 myönteisen rahoituspäätöksen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 4,8 miljoonaa euroa, ja EAS:ilta haettiin tukea lähes 3,2 miljoonaa euroa. Hankkeen tavoitteena on tehdä Paavalin kirkosta vierailijoille attraktiivinen ja myönteisiä elämyksiä tarjoava turistikohde.
 
Projektin puitteissa Paavalin kirkko uudistettiin, rakennettiin muun muassa tekniset järjestelmät, viheralueet, palontorjunta- ja turvajärjestelmät, hankittiin audio- ja videotekniikka ja kiinteät kalusteet. Kirkkoon hankittiin Etelä-Viron suurimmat, 56-äänikertaiset konserttiurut.
 
Projektiin kuuluu myös markkinointitoimia – on julkaistu kirkkoa esitteleviä painotuotteita, lahjakirja sekä videomateriaalia. Kirkossa vierailijoita varten on valmistunut interaktiivinen urkuohjelma, jossa kerrotaan urkujen historiasta, erilaisista uruista ja Paavalin kirkon isoista uruista. Ohjelma on opetusväline, joka antaa hyvän yleiskuvan urkujen työperiaatteista.