Säätiö


Tarton kaupunki ja (EELK) Tarton Paavalin seurakunta perustivat Tarton Paavalin kirkon säätiön 22.12.2005 kirkon korjaustöitä, käyttöä ja ylläpitoa varten.
 
Heti vuonna 2006 säätiö järjesti arkkitehtuurikilpailun kirkon suunnittelutöiden aloittamiseksi, ja vuonna 2007 sekä arkkitehtonisten että erikoisosien suunnittelutyöt pääsivät käyntiin.
 
Vuonna 2008 kirkon rakennustyöt aloitettiin vaiheittain – syvennettiin perustusta, rakennettiin krypta, uusittiin sivurakennus ja rakennettiin kolumbaario. Vuonna 2012 kirkkoraken­nuksen saneeraus aloitettiin Viron elinkeinoelämän kehittämissäätiön projektin tuella, ja tontin viherraken­taminen on toteutettu keväällä ja kesällä 2015.
 
Säätiö hoitaa myös Tarton Paavalin kirkon markkinoinnin ja markkinointimateriaalin julkaisun.