Projekt „Pauluse kiriku atraktiivsuse tõstmine turismiobjektina“
2010-2015

2010. aastal esitas SA Tartu Pauluse Kirik EAS „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise“ meetmesse projektitaotluse „Pauluse kiriku atraktiivsuse tõstmine turismiobjektina“, mis 2012. aastal sai ka positiivse rahastusotsuse. Projekti kogueelarve oli 4,8 miljonit eurot ning EASilt taotleti toetust ligi 3,2 miljonit eurot. Projekti eesmärgina on Pauluse kirik külastajatele atraktiivne ja positiivseid emotsioone pakkuv turismiobjekt.

Projekti raames renoveeriti Pauluse kirik, sh rajati insenerkommunikatsioonid, haljastus, tuletõrje- ja turvasüsteemid, soetati audio- ja videotehnika ning püsiv mööbel. Kirikusse soetati Lõuna-Eesti suurim, 55 registriga kontsertorel.

Samuti teostatati projekti raames turundustegevusi – välja anti kirikut tutvustavad trükised, maineraamat ning videomaterjal. Kiriku külastajate tarvis valmis interaktiivne oreliprogramm, mille raames tutvustatakse erinevaid Eesti oreleid ja nende lugu ning  Pauluse kiriku suurt orelit. Programm on õppevahend, mis annab hea ülevaate oreli tööpõhimõtetest.