Konsertin järjestäjille


Uusitun Tarton Paavalin kirkkosaliin lehtereineen, erikoisine pylväskäytävineen ja alttariratkaisuineen mahtuu 1100 henkeä, mutta se ei tunnu liian isolta silloinkaan, kun konsertissa on vain 250 kuulijaa. Kryptassa on 95-istumapaikkainen kamarisali ja sivurakennuksessa 70-istuma­paikkainen sali, joka sopii pienemmille konserteille tai esiintyjien valmistautumistiloiksi. Sivurakennuksessa on keittiö, joka voi tarjota ruokaa esiintyjille.

Nykyisin vallitseva käytäntö maailmassa on rakentaa kirkko ja seurakuntatalo yhteen. Se suuntaus tuli kirkkorakentamiseen vasta 1900-luvun alussa, ja nykyisin Tarton Paavalin kirkko on Virossa ainoa suuri kirkko, joka on sillä tavoin rakennettu. Tuo ensi tuntumalta epäolennainen yksityiskohta on tärkeä, koska se tarjoaa konserttien aikana tarpeelliset aputilat.

Kirkon ympärillä on aidalla ympäröity tontti ja puisto, jossa on kesäaikana mahdollista jaloitella konserttien väliaikoina. Vierailijoiden parempaa palvelua silmälläpitäen on tarkoitus rakentaa 51-paikkainen valaistu parkkialue. Kirkon ympäristössä on myös useita pienempiä parkkialueita, jotka ovat iltaisin enimmäkseen tyhjillään. Tarttoon saapuville kaukoliikenteen busseille on pysäkki Paavalin kirkko, ja rautatieasemalle ei ole kuin 10 minuutin kävelymatka.

Kirkossa on Etelä-Viron suurimmat 56-äänikertaiset konserttiurut. Paavalin kirkon urut ovat suurimmat viimeisten 20 vuoden aikana Viroon rakennetut uudet urut. Yksityiskohtaisempi kuvaus uruista on omana linkkinään.

Paavalin kirkon vanhat ikkunat olivat suurimmaksi osaksi tuhoutuneet, ja uusien ikkunoiden asennuksen jälkeen melutaso jää alle 28 desibelin. Sellainen melutaso antaa hyvät mahdollisuudet äänityksiin, eivätkä konsertit häiriinny. Parhaan akustisen tuloksen saavuttamiseksi lehterit on rakennettu irti sivuseinistä. Seinissä käytetyn rappauksen akustiset mittaukset ja mallilaskelmat on tehnyt johtava suomalainen akustiikkayritys Akukon OY.

Jos kaiku on kirkkomusiikille sopivaa (4 sekuntia), on haasteena puheen ymmärrettävyyden saavuttaminen. Sitä varten salissa on 14 Renkus ICONYX kaiutinta, jotka suuntaavat puheen kuulijoille sekä pienentävät heijastuksia seinistä. Kuulovammaisia ajatellen kirkkosaliin ja kryptasaliin on asennettu T-Coil-järjestelmä, joka on yhteensopiva useimpien käytössä olevien kuulolaitteiden kanssa. Kirkkosalissa on myös Boschin simultaanitulkkausjärjestelmä 50 vastaanottimelle.

Kirkkoon on asennettu seitsemän robottikameraa, joiden avulla on mahdollista videoida konsertteja sekä järjestää suoria lähetyksiä televisioon tai Internet-verkkoon (esim. YouTubeen). Neljä videoprojektoria antaa mahdollisuuden projisoida lehterillä pidettävästä konsertista esiintyjä – urkuri, kuoronjohtaja tai solisti – alttarin viereiselle seinälle. On mahdollista projisoida myös aikaisemmin tallennettua videomateriaalia