Kontserdi korraldajale


Renoveeritud Tartu Pauluse kiriku saal rõdude, omanäolise ristikäigu ja altari paigutusega mahutab 1 100 külalist, kuid ei tundu üleliia suur ka 250 külastajaga kontserdi puhul. Krüptis on olemas kammersaal 95 istekohaga ning tiibhoones 70 kohaga saal, mis sobib väiksema publikuga kontserttegevuseks või esinejate ettevalmistusruumideks. Tiibhoones on köök, mis pakub toitlustust esinejatele.

Tänapäevaks on maailmas praktiliselt ainuvaldavaks muutunud praktiline viis ehitada kokku kirik ja kogudusemaja. Selline suund tuli kirikute ehitusse alles 20. sajandi alguses ja praegu on Tartu Pauluse kirik Eestis ainuke suur kirik, mis selliselt on ehitatud. See esmapilgul väheoluline detail on väga oluline kontsertide puhul vajalikeks abiruumideks.

Kiriku ümber on aiaga piiratud krunt ja park, kus on suvisel ajal võimalik vaheaegadega kontsertide puhul jalutada. Külastajate paremaks teenindamiseks on valgustatud 51-kohaline parkla. Kiriku ümbruses on ka mitmeid väiksemaid parklaid, mis on õhtustel aegadel on enamasti tühjad. Tartusse saabuvatel kaugliinibussidel on peatus “Pauluse kirik” ning raudteejaam asub vähem kui 10 minuti jalgsi teekonna kaugusel.

Kirikus on Lõuna-Eesti suurim 56 registriga kontsertorel. Meie orel on suurim uus orel, mis viimase 20 aasta jooksul Eestisse ehitatud on. Põhjalikum ülevaade oreli kohta on eraldi jaotuses.

Pauluse kirikus olid vanad aknad põhilises osas hävinud ja uute akende paigaldamise järgselt on võimalik saali müra hoida <28 dB. Sellisel tasemel müratasemega on võimalik teostada nii salvestamist, kui ka ei häiri see kontsertide läbiviimist. Parima akustilise tulemuse saavutamiseks on rõdud ehitatud külgseintest lahti. Seintel kasutatava krohvisegu akustilised mõõtmised ja mudeli arvutused teostas Soome juhtiv akustikafirma Akukon OY.

Kirikumuusika jaoks sobiva kaja (4 sek) puhul on väljakutse saavutada selge kõne arusaadavus. Selleks on saalis 14 Renkus ICONYX kõlarit, mis suunavad kõne kuulajatele ning vähendavad peegeldusi seintelt. Vaegkuuljatele mõeldes on kirikusaali ja krüptisaali paigaldatud T-Coil süsteem, mis ühildub suure osa kasutusel olevate kuuldeaparaatidega. Kirikusaalis on olemas ka sünrkoontõlke süsteem Bosch koos 50-vastuvõtjaga.

Kirikusse on paigaldatud 7 robotkaamerat, millega on võimalik teha kontserdist videosalvestust ning ka otseülekanne televisiooni või internetti (näiteks Youtube-i). Neli videoprojektorit võimaldavad kuvada rõdul toimuva kontserdi puhul esineja - organisti, koorijuhi või solisti  altari kõrvale seinale. Projektoritega on võimalik kuvada ka eelnevalt salvestatud videomaterjali.