Ajast-aega on nii koguduse vaimulikud kui ka teised töötegijad külastanud neid, kes ühel või teisel põhjusel ei saa ise kirikusse tulla. Seeläbi jõuab Jumala Sõna ja soovi korral ka armulaua sakrament koduseinte vahele. Kodukülastus annab hea võimaluse olla kristlikus osaduses, vahetada mõtteid elu rõõmude ja murede üle, palvetada üheskoos. Jeesus ütles: „Kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel“ (Mt 18:20). 

Julgustame teid pöörduma koguduse hingekarjaste poole, et kokku leppida kodukülastusi neile, kes ise ei saa enam kirikusse tulla. Lisaks kodule võib koguduse õpetajat ja vabatahtlikke abilisi kutsuda ka hooldekodusse või haiglasse, sest sealgi vajatakse vaimulikku tuge ja kinnitust. 

Kodukülastuste valdkonda koordineerib abiõpetaja Marek Roots. Ühendust võib võtta ka kantselei või õpetaja Kristjan Luhametsaga.