VAATA PÜHAPÄEVAKOOLI TUTVUSTAVAT VIDEOT SIIT!

Pühapäevakooli tunnid on laupäeviti kell 11.00

(Mihklipäevast emadepäevani) 


Rühmad: 

 •     2 4 aastased (Eleri Luhamets)
 •  5 – 6 aastased (Nelli Vassila)
 •     I – II klass (Pirjo Roots ja Katrin Kull)
 •     III – V klass (Anu Seppa ja Heli Lätt)
 •     VI – VIII klass (Katrin Burman)

Pühapäevakooli õppekava

2 – 4 – aastased

 •  Mänguliselt käsitletakse piiblilugusid
 •  Laulumängud
 •  Käeline tegevus 
Eelklass I
 •  Jumal on teinud kõik
 •  Jumal näeb minu pattu
 •  Jumal saatis oma poja
 •  Jeesus on Jumal
 •  Jeesus on abimees
 •  Jeesus on laste sõber
 •  Jeesus on elav Päästja

Eelklass II

 •  Jumal kuuleb palvet
 •  Jumala juhtimine ja hoolitsus
 •  Jumal täidab oma lubadused
 •  Jeesus- Jumala Poeg
 •  Jeesus- meie aitaja
 •  Jeesus- meie sõber
 •  Jeesus- meie Päästja
 •  Piibel annab meile Jumala Sõna

Eelklass III

 •  Piibel õpetab meid Jumalale kuuletuma
 • Piibel räägib Jumala imetegudest
 •  Piibel õpetab meid armastama Jumalat
 •  Minu, kodu, pere, sõbrad
 •  Palu andeks ja anna andeks
 •  Tänu Taevaisale kõige eest
 •  Abistamine, hirm, südametunnistus, kadedus, rahulolu
 •  Me oleme erinevad
 •  Palved
 •  Jeesuse surm ja ülestõusmine

I klass

 •  Maailma loomine
 •  Lõikustänupüha
 •  Aadam ja Eeva
 •  Kain ja Aabel
 •  Eenok
 •  Noa
 •  Paabeli torn
 •  Ingel ilmub Maarjale, Jeesuse sünd, targad hommikumaaalt
 •  Jeesuse elu: I osa

II klass

 • Kirik
 • Esiisad: Aabraham, Iisak, Jaakob
 •  Jutustus “Eeslike rändaja”
 •  Jeesuse elu: II osa

III klass

 •  Joosepi elu
 •  Sakarias saab suure tõotuse, Jeesuse sünd, targad hommikumaalt ja põgenemine  Egiptusesse
 •  Meie Isa palve
 •  Peetruse elu

 IV klass

 • Tähendamissõna kahest majaehitajast
 •  Moosese elu
 •  Surnutemälestuspüha
 •  Jeesus- suurim kingitus maailmale
 •  Sõnadeta raamat: patt, Jeesuse veri, puhas süda, kasvamine Kristuses, Taevas

V klass

 • Joosua elu
 • Advendiaeg ja jõulud
 • Kohtumõistjate aeg Iisraelis: Deboora ja Baarak, Giideon, Simson, Rutt, Saamuel
 • Ülestõusmispühad
 • Iisraeli esimesed kuningad: Saul, Taavet, Saalomon

VI klass

 •  Millist Jumalat me usume? Kus ja milles näeme Jumalat? Jumalat iseloomustavad võrdumid Piiblis
 •  Iiob
 •  Jumal kõneleb prohvetite kaudu: ettekuulutused Messia tulekust
 •  Eelija
 •  Lunastaja tee
 •  Kristlikud sümbolid
 •  Joosafat ja Ahab, Eliisa, Joona, Joosija, Jeremija ja Baaruk

VII klass

 •  Luterlik kirik, Tartu Pauluse kogudus
 •  Kogudusetelk; Saalomoni, Serubbaabeli ja Heroodese templid; sünagoog
 •  Kristlik kirik läbi aastasadade
 •  Martin Luther, usupuhastus
 •  Kuulume kogudusse
 •  Kirikuaasta
 •  Jõulusümbolid
 •  Ettevaatust, kiusatus! ehk New Age- mis see on?
 •  Taanieli elu
 •  Kristuse kannatamisaja ja ülestõusmispühade sümbolid
 •  Pauluse elu

VIII klass

 • Piibel
 •  Lühiülevaade Piiblis kajastuvatest iisraeli rahva ajaloo perioodidest
 •  Ester
 •  Nehemja
 •  Iisraeli pühadekalender
 •  Juudalase kodu, perekond ja elu külas
 •  Laulu “Püha öö” saamislugu
 •  Tähendamissõnad

Pühapäevakooli ajalugu 

Tartu Pauluse koguduse pühapäevakoolile (PPK) pani aluse kolmekümnendatel aastatel tollane õpetaja Harri Haamer. Lastejumalateenistusi pidas õpetaja Võõbus juba varem, aga Haamer nimetas need kõigepealt ümber pühapäevakooliks ja seejärel rakendas seal PPK-le iseloomulikku tegevust. Juba tuntud skaudijuhina andis Haamer Pauluse koguduse pühapäevakoolilegi skauditööle omase ilme: lapsed jagati skaudisalkade eeskujul kümnesse rühma, igale grupile anti nimi, korraldati matkasid.

Pühapäevakoolitöö katkes II maailmasõja tulekuga.

1988. a. taaselustati Margit Nirgi eestvõtmisel Pauluse koguduses aastakümneteks katkenud pühapäevakooli traditsioon. Pühapäevakooli tunniks kogunesid lapsed ja vanemad pühapäeva õhtuti kirikusse, kus peeti kõigepealt alguspalve. Sellele järgnes muusikatund, kust edasi jaguneti rühmadesse. Esialgu kasutati tundideks kiriku lõunaküljes asuvat teise korruse ruumi. Samal ajal said täiskasvanud osa piiblitunnist kirikusaalis.

Peagi küündis laste arv saja ligi ja ruumipuudus andis tunda. Kuna eraldi ruume ei leidunud, jagunesid rühmad lihtsalt mööda kirikusaali laiali. Lapsed jaotati rühmadesse küll vanuse järgi, kuid need piirid polnud kuigi jäigad, sest õed-vennad ja sõbrad soovisid ikka koos olla.

Plahvatuslik areng ei kestnud kaua ja tasapisi kippus suurem tung pühapäevakooli raugema.

1997. a. uue õpetaja ametisseasumine tõi uusi tuuli ka pühapäevakooli töösse. Tiina Luhametsa poolt aastatega kokkupandud pühapäevakooli programm võeti kasutusele ka Tartu Pauluse koguduses. See hõlmab 12 pühapäevakooli õppeaastat, kusjuures piiblilood on aastate kaupa jaotatud nii, et üks laps võib pühapäevakoolist iga nädal osa võtta kuni 15. eluaastani, ilma et ükski teema korduks.  Tiina Luhamets oli pühapäevakoolitöö üldkoordinaator kuni 2018. aasta sügiseni.

Endiselt jätkati laste ja perede jumalateenistuste pidamist. Tänaseni peetakse neid sügisel mihklipäeva paiku, jõulupühal, ülestõusmispühal ja emadepäeval.

1998. jaanuarist lisandus koguduse organisti Anna Humala eestvedamisel iseseisva programmi alusel 2-4 aastaste väikelaste rühm. 2002. a. sügisest kutsuti pühapäevakooli tundidest osa võtma juba 1-aastaste lastega vanemaid ning 2003. aasta sügisest on beebirühma alamvanusepiir 6 kuud.

Koguduse pühapäevakooli laagreid on praeguseks korraldatud 8:

1994 - Karksi-Nuias
1999 - Pilistveres "Valikupäevad"
2000 - Otepääl "Rutt"
2001 - Urvastes "Jumala Sõna"
2002 - Hageris "Mina olen" (Hageri ja Pauluse koguduse ühislaagrina)
2004 - Pilistveres "Matk läbi elu"
2019 - Pilistveres "Teekond Tõotatud Maale"
2022 - Põltsamaal "Eluvee allikale"

Lisaks on teoks saanud mõned väljasõidud:

1994 - Taevaskojas
2003 - lastepäev Viljandis
2005 - lastepäev Tartus EELK Kirikupäeva raames "Tarkuse allikale"
2006 - lastepäev Paides "Olen matkal ma..."
2008 - lastepäev Tartus
2010 - lastepäev Tartus EELK Kirikupäeva raames
2019 - Selli-Sillaotsa õpperajal
2022 - Uhti minizoos


Pauluse koguduse pühapäevakooli õpetajatena on aegade jooksul alates 1988. aastast olnud Margit Nirgi, Riina Suits, Enn Auksmann, Mirje Auksmann, Tiiu Kakku, Ove Sander, Liina Sander, Merce Antons, Toomas Jürgenstein, Ilona Merzin, Greta-Eva Kalberg, Meeli Roots, Silvia Sepp, Arnek Grubnik, Liivika Tärk, Katrin Ennok, Tiina Luhamets, Kristina Kaljulaid, Ingrid Nuga, Kerti Ait, Rudolf Osman, Pire Teras, Kadri Reimand, Eva-Liisa Luhamets, Helve Koppa, Hedi Reima, Katrin Kask, Maria Teigar, Fred Raju, Liina Raju, Herje Aibast, Killu Teras, Jane Šimko, Kirsika Berit Reino, Annely Tubin, Anna Humal, Angela Ploomi, Kai Kikkas, Riina Org, Auli Marta Humal ja Aleksander Erstu.    

Praegu kuuluvad Pauluse pühapäevakooli õpetajate ridadesse Katrin Burman, Eleri Luhamets, Heli Lätt, Pirjo Roots, Anu Seppa ja Nelli Vassila. Pühapäevakoolitöö üldkoordinaator on Pirjo Roots.  

Pauluse koguduse pühapäevakooli programmi materjale kasutavad ka Põltsamaa ja Keila kogudused. Seda on kasutanud üldkoolides usuõpetajana ka kaks endist Pauluse pühapäevakooli õpetajat: Katrin Ennok Tartu Kivilinna Gümnaasiumis ning Riina Suits Kambja Põhikoolis.

Vaata pilte pühapäevakoolist kodulehekülje galeriis.