Soovitusi


Perekeskus Sina ja Mina www.sinamina.ee
Tark Vanem www.tarkvanem.ee

Schlesselmann, L. "Kristlike pühade aastaring" 2022
Patzlaff, R. "Tardunud pilk. Televisiooni füsioloogilised mõjud ja lapse areng" 2003
Glöckler, M. "Kuidas digimeedia maailmas tervelt üles kasvada?" 2020
Gustavson, M. "Laste aeg - laste aed" 2019
Eller, H. "Neli temperamenti pedagoogikas ja enesekasvatuses" 2019
Glöckler, M., Goebel, W. "LAPS. Meditsiinilis-pedagoogiline nõuandja" 2020
Streit, J. "Muinasjutt lapse elus" EAS Tln 1992
Virkkunen, K. "Muinasjutud ja muinasjutupildid" 1992