Matus

Kristlik kirik kuulutab, et Jeesus võitis surma lõplikkuse, ning et Temasse uskujaid ootab kord ees ihu ülestõusmine ja igavene elu. Seda tunnistust jagab kirik matusetalitusel, lohutades sellega leinajad ja palvetades selles lootuses Jumala poole. Luterlikus kirikus on ühtviisi heaks kiidetud nii kirstumatus kui tuhastamine.

Harilikult saadetakse lahkunu teele kas kirikust, kabelist, kodust või on kogu talitus haual. Matusetalitusele võib eelneda kirstupaneku ja surnu kodust ärasaatmise talitus. Ka tuhastamise korral võib matusetalitus toimuda kirikus.

Talituse soovi korral palume pöörduda kas koguduse kantseleisse või otse koguduse vaimulike poole.

Pärast matust on võimalik lahkunut mälestada pühapäevasel jumalateenistusel. See võib olla näiteks 40 päeva pärast surma või mõnel isiklikul tähtpäeval. Mälestades lahkunut tahame tulla üheskoos Jumala ette – meie siin ja tema sealpool, sest Jumalat tänatakse ja kiidetakse nii maises kui taevases koguduses.