Piibli- ja palveringid


Piibliring – mis see on?

Piibliringi mõte on selles, et väikese grupi inimestega uurida Piiblit. Tihti tuleb üksinda lugedes ette kohti, millest aru ei saa. Kui pole kellegagi loetut ka arutada, jäävadki tekkinud küsimused vastusteta ja nii võib huvi lugemise vastu hoopis kaduda. Seda enam, et südames on ka pisuke hirm, et ilmselt saavad kõik ülejäänud inimesed kõigest aru ja kes siis ikka rumal tahaks välja paista. Inimesel, kes sellisesse olukorda sattunud, ongi paras aeg leida endale sobivat teemat uuriv ring ja hakata seal usinasti käima. Kui alguses ongi natuke ebamugav, sest teised tunduvad hoopis targematena, siis sõbralikus õhkkonnas kaob see tunne kiiresti. Pealegi selgub üsna varsti, et keegi ei tea kõike! Ja esiotsa võib ju ka lihtsalt teisi kuulata. Aga koos arutades saab nii mõnigi asi selgemaks või hakkab hoopis teises valguses paistma. Ja peagi saad aru, et Piibel pole mitte eluvõõras ega raske raamat. Pigem vastupidi – see ongi elu alus. Ja Piiblis kirjutatu on meie ajal täpselt sama aktuaalne nagu palju aastaid tagasi. Kas pole meie tänapäeva ülikiirelt muutuvas maailmas turvaline teadmine, et midagi on siiski püsiva väärtusega!

Asjal on veel teinegi tore külg. Pühapäeval kirikusse minnes on nüüd ka kellelegi võimalus tere öelda ja pärast teenistust paar sõna juttu rääkida. Piibliringist on nii mõnigi nägu ja nimi meelde jäänud. Igal juhul oled väga teretulnud koos Piiblit uurima!

2023/2024 õppeaastal tegutsevad Pauluse koguduses järgmised piibliringid:

Juta Põllu piibliring - tiibhoone triibulises saalis. Info tel 553 1974. 

Aino Varuli piibliring - tiibhoone triibulises saalis. Info tel 5646 0882. 

Merce Antonsi piibliring - tiibhoone triibulises saalis.  

Piibliringide toimumisajad leiad koguduse värskest kuukirjast. Vaata siit.  


Piibliringide jõulupidu 2006.a. galerii


Juta piibliringi galerii