Tartu Pauluse lastehoid

Telefon: 55 506 373

         
Tartu Pauluse lastehoid asub kiriku tiibhoones kolmandal korrusel, kuhu pääseb nii trepi kaudu kui ka liftiga. Suured avarad ja valged ruumid on kohandatud spetsiaalselt lastehoiule. Avatud on kolm rühma vastavalt vanusele: JOONA rühm (kuni 2 aastastele), MIIKA rühm (2-3 aastastele) ja LUUKA rühm (3-7 aastastele).

Õuemängudeks on lastehoiul aiaga piiratud mänguväljak, mis asub kiriku taga, maanteest eemal.

Hoiurühma töös peetakse oluliseks järgmist:
  • kristliku maailmavaate kujundamist;
  • laste õpetamist ja kasvatamist läbi eeskuju;
  • tervislikku toitumist;
  • kindlat rütmi nii päeva- kui nädalakavas;
  • laste fantaasia ja kõikide meelte arendamist (hommikuring, juttude kuulamine jne);
  • lisaks intellektuaalsetele võimetele ka laste hingeliste omaduste ja sotsiaalsete oskuste arendamist (kunstilise ja muusikalise tegevuse, käsitöö ja liikumise abil);
  • laste igakülgset kooliks ettevalmistamist