Kolumbaarium on avatud kiriku lahtioleku aegadel.

Kolumbaarium

Kolumbaarium on tuhaurnide matmispaik. Antiikajal uuristati kolumbaariuminišid koobaste seintesse. Nimetus columbarium tähendab ladina keeles tuvilat, columba on ladina keeles tuvi.

Tartu Pauluse kolumbaarium on Eestis ainus omataoline. Siin on 253 urnikambrit. Sõltuvalt urni kujust mahub ühte kambrisse umbes seitse urni. Üldjuhul on tegu perekonnakambritega. Urnikambrit renditakse lepingu alusel korraga kuni 20 aastaks. Edaspidi on võimalik lepingut pikendada.

Kolumbaariumis on ka tuhapuisteala neile, kes ei soovi eraldi kambrit. Tuhapuistealale mattes pannakse kolumbaariumi seinale silt inimese nime ning sünni- ja surmadaatumiga.

Kolumbaariumisse võetakse ainult ristitud ning kiriklikult maetud inimeste urne, sõltumata tema konfessioonist. Urni on võimalik laenutada. Vajalik on surmatõend ja tuhastamisluba.

Tartu Pauluse kolumbaarium avati 23. septembril 2012. a. Kolumbaariumi pühitses peapiiskop Andres Põder.

 

Hinnakiri alates 01.02.2024:

Urnikambri rent esimesel aastal 60€, järgnevatel aastatel 50€.

Urnikambri lühiajaline rent esimesel kuul 15€, järgnevatel kuudel 10€.
Iga järgneva urni asetamine urnikambrisse koos uue nime lisamisega nimeplaadile 40€.
Tuha asetamine tuhapuistealale 60€.
Nimeplaat 30€.

Ettemaksu on võimalik teha kuni 20 aastaks. Leping sõlmitakse selleks perioodiks, milliseks on tehtud ettemaks. Rendiaeg hakkab kehtima alates esimese urni asetamisest urnikambrisse või selle väljavalimise hetkest.

Lepingut on võimalik lõpetada poolte kokkuleppel. Sel juhul tagastatakse urn (urnid) lepingu sõlminud isikule või tema õigusjärgsele pärijale.

Tasutud peab olema eelnevate ja jooksva aasta urnikambrirent. Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel kambri rendi ettemaksu ei tagastata.

Leping lõpeb, kui lepingujärgne omanik ei ole kahe aasta jooksul tasunud urnikambri renti. Sel juhul asetatakse lepingu lõppemise järel urnis olev tuhk tuhapuistealale.

Teenuste hinnakiri vaadatakse igal aastal üle. Ettemaksu perioodil teenuse hind hinnakirja muutmisel ei muutu.