Vastuvõtt


Kohtade olemasolu kohta saab küsida meie koordinaatorilt telefonil: 5130321

Tartu linna sissekirjutusega laps peab enne meiega lepingu sõlmimist tegema https://arno.tartu.ee/ keskkonnas taotluse. Seejärel saame sõlmida kahepoolse lepingu.

Lastehoid kasutab igapäevase töö korraldamiseks kahte sissetulekuallikat: sihtotstarbelisi omavalitsuse toetusi ning lastevanemate poolt laekuvat kohatasu (õppemaks ja toiduraha).

Õppemaks tasutakse käesoleva kuu eest, toiduraha aga eelmise kuu eest.
Aastal 2024 on õppemaks 81 eurot kuus ehk võrdne Tartu linna munitsipaallasteaedade kohatasuga.
Kohatsu 100%-line soodustus on neil, kellel käivad vähemalt 2 nooremat õde-venda koolieelses lasteasutuses.
Kohatasu 50%-line soodustus kehtib neil lastel, kellel on üks noorem õde-vend koolieelses lasteasutuses.

Toitlustamine koosneb kolmest toidukorrast: hommikusöök, lõunasöök ja õhtuoode. Toidutasu suurus sõltub lapse lastehoius viibitavate päevade arvust. Lapse puuduma jäämisest etteteatamisel arvestatakse laps toidult maha järgmisest päevast alates, võimalusel ka varem.

Toidutasu muutumisest teavitatakse vanemaid kirjalikult.
2024. aasta märtsist on toiduhinnad järgmised:
hommikusöögi hind 53 senti, lõuna 1.65 ja oode 66 senti.