Kogudus valib nõukogu

8. – 15. jaanuaril 2017 on Tartu Pauluse koguduses korralised nõukogu valimised. 30-liikmeline nõukogu valitakse neljaks aastaks.

Nõukogu valimisel on hääleõigus kõigil Tartu Pauluse koguduse ristitud ja leeritatud liikmetel, kes on eelmisel või jooksval kalendriaastal käinud armulaual ning teinud liikmeannetuse.

Kandidaadid nõukogu valimiseks tuleb üles seada hiljemalt kaks nädalat enne valimisi. Kandidaate võivad esitada nõukogu, juhatus, koguduse õpetaja ja 5 kuni 10 täiskogu liiget üheskoos.