Kuld- ja hõbeleer


Kuld- ja hõbeleeripüha Tartu Pauluse koguduses

Pühapäeval 5. septembril kell 10 on Tartu Pauluse kirikus kuld- ja hõbeleeripüha jumalateenistus. Ootame sel päeval kirikusse kõiki neid, kes käisid leeris 50 aastat (1971) või 25 aastat (1996) tagasi. Jumalateenistus annab võimaluse meenutada oma kunagist leeripäeva, kinnitada usku ja paluda Jumala õnnistust eluteele.

Osavõtust palume eelnevalt teada anda koguduse kantseleisse (tel 5550 6363, e-post tartu.pauluse@eelk.ee).