PRESSITEADE: Tartu Pauluse kiriku taaspühitsemine ja pidulik avamisüritus

Issanda abiga on Pauluse pühakoda valmis saanud. Ps 127:1 Palveteekonna laul Saalomonilt ütleb: Kui Issand ei ehita koda, tühja vaeva näevad siis ehitajad temaga. Kui Issand ei hoia linna, siis valvab valvur ilmaaegu.

12. septembril 2015. aastal toimub pidulik Tartu Pauluse kiriku taaspühitsemine. Selle järel korraldavad Sihtasutus Tartu Pauluse Kirik, EELK Tartu Pauluse kogudus ja Tartu linn koostöös Eesti Kontserdiga suurejoonelise avakontserdi värskelt pühitsetud kirikus. Arvo Volmeri juhatusel tuleb ettekandele Rudolf Tobiase oratoorium „Joonase lähetamine“.

Taaspühitsemine algab 1917. aastal toimunud esmapühitsemise eeskujul vaimulike protsessiooniga Tartu Maarja kirikust. Protsessioon liigub Pauluse kirikusse ning pidulikul jumalateenistusel taaspühitseb peapiiskop Urmas Viilma rekonstrueeritud pühakoja.

Tartu Pauluse kiriku saal rõdude, omanäolise ristikäigu ja altari paigutusega mahutab 1 100 külalist ning kirikus on Lõuna-Eesti suurim 56 registriga kontsertorel. Seetõttu on Pauluse kirik suurepärane kontsertsaal suurvormide esitamiseks. Rudolf Tobiase oratooriumi „Joonase lähetamine“ (1909) aluseks on prohvet Joonase raamat Vanast Testamendist. „Joonase lähetamine“ on esimene Eesti oratoorium.

Ettevalmistusi Tartu Pauluse kiriku rekonstrueerimiseks alustati 2005. aasta kevadel, mil toimus kiriku taastamise kontseptsiooni konverents. Sama aasta detsembris lõid Tartu linn ja EELK Tartu Pauluse kogudus sihtasutuse kiriku rekonstrueerimistööde elluviimiseks ning rahastusallikate leidmiseks.

Aastatel 2005-2015 rekonstrueeriti Pauluse kirik täies ulatuses. Ehitati välja kiriku all asuvad ruumid - krüpt, kolumbaarium ning abiruumid. Rekonstrueeriti tiibhoone ja täies ulatuses kirikusaal, samuti said uue kuue kirikuaed ja haljastus ning kiriku kõrval asuv parkla. Rekonstrueerimist juhtisid lähtuvalt Eliel Saarineni käekirjast arhitektid Merja Nieminen ja Kari Järvinen, sisekujundusega tegeles Markku Nors. Tehniliste ja konstruktsiooniliste osade töid tegi Soome projekteerimisfirma Maaskola OY. Rekonstrueerimistöid teostasid Nordecon AS, Haspo AS, Timorehitus OÜ ja GRK Infra AS. Oreli projekteerijaks ja ehitajaks on firma Paschen Kiel Orgelbau GmbH Saksamaalt. Altarimaali valmistas kunstnik Kuutti Lavonen.

Siinjuures tsiteerib õpetaja Joel Luhamets Taaveti 118 laulu: "Issanda käest on see tulnud, see on imeasi meie silmis"

Tartu Pauluse kirikukompleks on Eesti 20. sajandi kirikuarhitektuuri üks väljapaistvamaid ansambleid ning ainus juugendstiilis ehitatud kirikuhoone.

Soome armastatud arhitekti Eliel Saarineni loomingus on Pauluse kirik samuti silmapaistval kohal. Mitmest kavandatud kirikust hoolimata on Tartu Pauluse kirik tema ainuke säilinud Soome-perioodil rajatud pühakoda Euroopas ning seetõttu on sellel väljapaistev koht nii Eesti kui ka Soome arhitektuuriloos.

Kiriku projekteerimisega alustas Eliel Saarinen 1911. aasta detsembris ja kirik pühitseti 1917. aasta oktoobris. 25. augustil 1944. aastal põles kirik varemeiks ning taastatud kirik pühitseti sisse alles 3. juulil 1966. aastal. Pärast kiriku pühitsemist jaotati kirik spordimuuseumi, Eesti Rahva Muuseumi ja koguduse vahel. Kogudusele anti kasutada neljandik hoonest. Uuesti sai kogudus kiriku täielikult enda käsutusse 2005. aasta septembris.

Lisainfo:
Elo Süld, SA Tartu Pauluse Kirik juhataja 
+372 528 4922
Elo.suld@eelk.ee
 
Joel Luhamets
EELK piiskop, Tartu Pauluse koguduse õpetaja
+372 508 7366
Joel.luhamets@eelk.ee
 
Urmas Klaas
Tartu linnapea, SA Tartu Pauluse Kirik nõukogu esimees
Urmas.klaas@raad.tartu.ee
 
 Koostas:
Silvia Leiaru, +372 5665 0956 Silvia.leiaru@eelk.ee